mcdonalds / klämdagen
BAKGRUND: Undersökningar visar att nio av tio cancersjuka barn har minst ett syskon. Dessa talas det sällan om, trots att de tenderar att hamna i skymundan när sjukvården, skolan och familjen ständigt sätter det sjuka barnet i fokus.
INSIKT: Syskon till svårt sjuka barn kommer lätt i kläm.
IDÉ: McDonalds tillägnar klämdagarna till syskon som kommit i kläm. På Klämdagarna går vinsten från McDonalds egna bortglömda guldkorn på menyn till Ronald McDonald Barnfond, och på utvalda McDonalds går det att ta del av uppträdanden och aktiviteter önskade av syskon på Ronald McDonald Hus.

Printannons

OOH

SoMe-stories

Självservice skärmar
Självservice skärmar
Event på Klämdagen 10 maj
Event på Klämdagen 10 maj

Annat skoj

Back to Top